Nhập từ khóa

Tags: van bướm

Tháng Năm 16, 2018
5 ứng dụng phổ biến của van bướm – thiết bị công nghiệp

5 ứng dụng phổ biến của van bướm – thiết bị công nghiệp

Bạn có thể sử dụng van bướm để kiểm soát dòng chảy của nước, khí, không khí, hoặc bất kỳ loại chất lỏng nào thông qua đường ống và ống dẫn. Trong một số trường hợp, chúng cũng được sử dụng để kiểm soát và xử lý vật liệu khô. MỘT SỐ ỨNG DỤNG VÀ […]